Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tên thật của anh ấy là gì?"

Dịch:What is his real name?

2 năm trước

0 Nhận xét