Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ngày mai trời sẽ mưa."

Dịch:Tomorrow it is going to rain.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KritikaPro

Chọn going to rain báo sai :))))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KevinLittleStone

có khi bị lỗi đó mình trả lời thì nó lại bảo đúng chắc máy tính bạn lẩm cẩm rồi ahihi:D

1 năm trước