Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/CristimiLuna

Vì sao tôi học tiếng Anh nhưng không thể kiểm soát được phần học tiếng Pháp

Tôi đang học tiếng Anh nhưng tôi lại học thêm khóa tiếng Pháp. Tôi học tiếng Anh xong rồi nhưng không biết làm sao để học bên tiếng Pháp mà tôi đã đăng kí! Giúp với!

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/...MoonLight...

bạn lại vào phần cài đặt ngôn ngữ ấy

2 năm trước