"Hehasmoremoneythanme."

Dịch:Anh ấy có nhiều tiền hơn tôi.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 998

Anh ấy có tiền nhiều hơn tôi có đúng không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 5
 • 3
 • 93

Đúng nhé bạn.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.