Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/vinhkyngo

"What do you eat?"

vinhkyngo
 • 25
 • 9
 • 3
 • 515
2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HungUT
HungUT
 • 25
 • 5
 • 894

Bạn ăn cái gì vậy/thế?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vinhkyngo
vinhkyngo
 • 25
 • 9
 • 3
 • 515

Bạn ăn cái gì?

2 năm trước