"Nhà vua có quyền lực không?"

Dịch:Does the king have power?

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrnNgcDng2

cái này là has hay have

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • Dạng câu khẳng định:

Nhà vua có quyền lực/The king has power (Sử dụng "has" ở đây bởi vì "The king" là ngôi số 3, số ít).

 • Dạng câu hỏi:

Vì trong câu chỉ có động từ thường "has", không có động từ to be (am, is, are) nên khi đổi thành câu hỏi ta phải mượn trợ động từ to do. Nhưng vì chủ ngữ là ngôi số 3, số ít (đã giải thích ở trên), nên sẽ là mượn trợ từ Does .

Thêm vào đó, vì ta đã chia thì cho động từ to do ("Does"), nên từ "has" trong câu sẽ trở về dạng nguyên mẫu "have". (Động từ trong câu không được chia hai lần)

=> Does the king have power?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnNgcDng2

cảm ơn bạn nhiều!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3

Không có chi :)

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.