Duolingo is the most popular way to learn languages in the world. Best of all, it's 100% free!

"Những ứng viên phải là những người công dân."

Translation:The candidates have to be citizens.

0
2 years ago

9 Comments


https://www.duolingo.com/songthuan08

Sao mình có mạo từ "the" trước citizens bị sai nhỉ cả nhà? :( "The candidates have to be the citizens"

1
Reply2 years ago

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6

Bạn không thể thêm mạo từ "the" trước từ "citizens" trong câu này nhé!

Không được sử dụng "the" trước một danh từ khi mà danh từ đó mang nghĩa chỉ chung chung cho một tập hợp nào đó.

Ví dụ:

 • man (in general) là "loài người", "con người" (mình không tính trường hợp "man" là "người đàn ông" nha).

 • Trong trường hợp này,trong câu : "The candidates have to be citizens.", "citizens"một danh từ chỉ chung "các công dân"/"những công dân", nên bạn không thể thêm mạo từ "the" được.

6
Reply2 years ago

https://www.duolingo.com/vietnamcommunism

CẢM ƠN bạn nhiều lắm!

1
Reply2 years ago

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6

<sub>^^</sub> Không có chi

1
Reply2 years ago

https://www.duolingo.com/Jnuhe

N

0
Reply2 years ago

https://www.duolingo.com/HiYnV2
HiYnV2
 • 25
 • 7
 • 53

Vậy Mod giải thích giúp mình tại sao Candidates lại dùng mạo từ "The" phía trước. Mình nghĩ bối cảnh là một công ty nào đó đang tuyển dụng và đưa ra thông tin chung là "Những ứng viên phải là những người công dân", nên không xác định ứng viên là ai. Please!

0
Reply3 months ago

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
 • 25
 • 710

The candidates must be the citizens

1
Reply10 months ago

https://www.duolingo.com/nganguyen1094

tại sao lại có to be nhỉ mọi người

0
Reply2 years ago

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6
 • Như thế này ha, bạn thử đổi câu này thành: "Những ứng viên là những người công dân.", có phải là khi bạn dịch sang tiếng Anh sẽ là: "The candidates are citizens." đúng không nào?

 • Nhưng câu trên đề bài có từ phải (have to), mà sau have to phải là động từ nguyên mẫu, nên khi bạn thêm từ have to vô trong câu, bạn phải đổi động từ to be lúc này đang là are trở về nguyên mẫu của nó là be

=> The candidates have to be citizens.

3
Reply2 years ago