"Έχεις τηλεόραση;"

Μετάφραση:Do you have a TV?

πριν από 2 χρόνια

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/strrts

Γιατί δεν είναι σωστό το "Do you have TV ?" ενώ λέει "Έχεις τηλεόραση;" και μου λέει ότι το σωστό είναι " ... a TV?"

πριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/D_..
D_..
Mod
  • 25
  • 16
  • 12
  • 11
  • 4
  • 145

Δυστυχώς στα αγγλικά η πρόταση είναι λάθος χωρίς το αόριστο άρθρο πριν από μετρήσιμα ουσιαστικά. Αν μιλάγαμε για κρέας π.χ. θα αρκούσε το "Do you have meat", γιατί δε λέμε "ένα κρέας".

πριν από 2 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.