"Έχεις τηλεόραση;"

Μετάφραση:Do you have a TV?

May 9, 2016

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/strrts

Γιατί δεν είναι σωστό το "Do you have TV ?" ενώ λέει "Έχεις τηλεόραση;" και μου λέει ότι το σωστό είναι " ... a TV?"

September 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/D_..
Mod

    Δυστυχώς στα αγγλικά η πρόταση είναι λάθος χωρίς το αόριστο άρθρο πριν από μετρήσιμα ουσιαστικά. Αν μιλάγαμε για κρέας π.χ. θα αρκούσε το "Do you have meat", γιατί δε λέμε "ένα κρέας".

    September 19, 2016
    Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.