1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Έχεις τηλεόραση;"

"Έχεις τηλεόραση;"

Μετάφραση:Do you have a TV?

May 9, 2016

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/strrts

Γιατί δεν είναι σωστό το "Do you have TV ?" ενώ λέει "Έχεις τηλεόραση;" και μου λέει ότι το σωστό είναι " ... a TV?"


https://www.duolingo.com/profile/D_..

Δυστυχώς στα αγγλικά η πρόταση είναι λάθος χωρίς το αόριστο άρθρο πριν από μετρήσιμα ουσιαστικά. Αν μιλάγαμε για κρέας π.χ. θα αρκούσε το "Do you have meat", γιατί δε λέμε "ένα κρέας".

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.