https://www.duolingo.com/_Alex-Er_

Mới đặt lại khổ quá

 • 10
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2

Mới đặt lại tiến trình khổ quá @_@

2 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Detective_
 • 19
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 6

Mình cũng hay đặt lại tiến trình học mà.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Alex-Er_
 • 10
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2

cày mệt

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Alex-Er_
 • 10
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2

bn là gái hay trai vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Detective_
 • 19
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 6

Boy nhá.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

Đây là gấu của tui nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Detective_
 • 19
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 6

Ahihihihi boy chị nhỉ.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dantaly

What? Really?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

ko fải đâu mấy ng ấy đùa ấy mà girl nhé bn......

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MjuMju2003

hết từ đầu lun hả bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Alex-Er_
 • 10
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2

uk, bn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Alex-Er_
 • 10
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2

hc hết kỉ năng, lv 17 xuống lại từ đầu @_@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MjuMju2003

oầy, mà tự nguyện bạn mún đặt hay sao

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.