Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đã muốn cha của bạn."

Dịch:You wanted your father.

2 năm trước

0 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa