"Bạn đã muốn cha của bạn."

Dịch:You wanted your father.

2 năm trước

0 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.