Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Here is a sample."

Dịch:Đây là một mẫu thử.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lts1509

Đây là một mẫu thử # đây là một mẫu thử nghiệm ??? Hay tại mình hiểu sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 12

Là một đó bạn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/cat686853

Tai sao dich "ơ đây la môt mâu "lai sai vây?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynVngV

Null mẫu là gì?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VnDng949625

Sao ko là this is a sample nhỉ.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenCong112534

Day la mot vi du

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

This is a sample Đúng ko nhỉ

2 tháng trước