"Here is a sample."

Dịch:Đây là một mẫu thử.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lts1509

Đây là một mẫu thử # đây là một mẫu thử nghiệm ??? Hay tại mình hiểu sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
Mod
  • 24
  • 14
  • 13
  • 11
  • 6

Là một đó bạn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/cat686853

Tai sao dich "ơ đây la môt mâu "lai sai vây?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynVngV

Null mẫu là gì?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VnDng949625

Sao ko là this is a sample nhỉ.

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenCong112534

Day la mot vi du

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

This is a sample Đúng ko nhỉ

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.