"Chúng tôi đã nghe thấy một tiếng động trong bếp."

Dịch:We heard a sound in the kitchen.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nghiaaminh

noise: tiếng động

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.