Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi đã nghe thấy một tiếng động trong bếp."

Dịch:We heard a sound in the kitchen.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nghiaaminh
Nghiaaminh
  • 25
  • 10
  • 9
  • 10

noise: tiếng động

2 năm trước