"Tôi không chấp nhận nó."

Dịch:I do not accept it.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hungxuan

Câu trả lời allow va accept khác gì nhau?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 3
  • 3
  • 90

Khác nhau nha bạn

allow là cho phép, là mình chủ động cho phép ai đó làm một việc gì.

accept là đồng ý, chấp nhận, bằng lòng một việc gì đó có sẵn hay do một ai đó yêu cầu.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.