Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/QuynhLan4

Toán Tiếng Anh : các phép tính, đơn vị đo độ dài, đơn vị đo khối lượng.

1.Các phép tính: phép cộng: addition

phép trừ: subtraction

phép nhân: multiplication

phép chia: division

2.Đơn vị đo độ dài: ki-lô-mét: kilometes

héc-tô-mét: hecta

mét: meters

đề-xi-mét: deximeter

xăng-ti-mét: centimeter

mi-li-mét: milimeter

3.Đơn vị đo khối lượng: lít: litre

ki-lô-gam: kilogramme

gam: gram

Bạn nào thích thì 1 like nha ^ ^!

13
2 năm trước
2

19 Nhận xét