https://www.duolingo.com/QuynhLan4

Toán Tiếng Anh : các phép tính, đơn vị đo độ dài, đơn vị đo khối lượng.

1.Các phép tính: phép cộng: addition

phép trừ: subtraction

phép nhân: multiplication

phép chia: division

2.Đơn vị đo độ dài: ki-lô-mét: kilometes

héc-tô-mét: hecta

mét: meters

đề-xi-mét: deximeter

xăng-ti-mét: centimeter

mi-li-mét: milimeter

3.Đơn vị đo khối lượng: lít: litre

ki-lô-gam: kilogramme

gam: gram

Bạn nào thích thì 1 like nha ^ ^!

2 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_hoang_thuy_

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Detective_
 • 19
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 6

Dành cho thi toán quốc tế hen.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenthaman
 • 25
 • 25
 • 25
 • 20
 • 14
 • 13
 • 12
 • 10
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hazuka14

good

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SupremeKing4
 • 21
 • 14
 • 13
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4

...?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
2 năm trước

https://www.duolingo.com/sangminhpt

cảm ơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/The_Fire_Tornado

OK 1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhhuong137
 • 21
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QuynhLan4

cảm ơn mọi người nhiều

2 năm trước

https://www.duolingo.com/genji1902

Hay. 1like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/binhtv

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/beoden

rất hữu ích.1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/sangminhpt

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tranlegialinh

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/li9Ybv

1like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang703246

hưũ dụng đấy

1 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.