Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We have arrived."

Dịch:Chúng ta đã đến.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoanganhfit

Chung toi da co mat Tai sao ko dung

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QuynNguynL

chúng tôi vừa tới sao lại sai nhỉ?

11 tháng trước