Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi ngủ trong suốt chuyến bay."

Dịch:We sleep during the flight.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Phanhuyenlc246

"The" nghĩa j z

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenLiLy...2k

chịu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Nakroth_
_Nakroth_
  • 13
  • 5
  • 5
  • 3
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2

1

2 năm trước