Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã không thay đổi."

Dịch:I have not changed.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 919

Không có have được không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 13
 • 12
 • 16

Vậy câu của bạn là như thế này phải không? "I not changed"?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhuyennov

Có thêm chữ do

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 13
 • 12
 • 16

"Do" cũng được nhưng bạn phải chia thì cho nó và phải để nó ở dạng phủ định. "I didn't change" nha bạn. :)

2 năm trước