Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ chú ý tới điều đó."

Dịch:I will pay attention to that.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhac5

Sao lai to ma ko phai for

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 12

Vì đó là một điểm ngữ pháp, nên bắt buộc phải học thuộc và áp dụng đúng như vậy :P Bạn đọc định nghĩa đầu tiên, bạn nha: https://vi.wiktionary.org/wiki/attention

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Tôi cũng có thể dùng I am going to pay attention to that. Trong ngữ cảnh này là có ý định làm.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Phamminhta9

Pay là trả tiền mà, sao lại đưa vào tình huống này

1 tháng trước