https://www.duolingo.com/profile/na.na.k6

xếp chữ vòng 3

hôm nay là cuộc thi xếp chữ vòng 3 mời các bn tham gia.
lưu ý:các vòng xếp chữ sẽ thay đổi theo câu(có thể thành 1 câu ngắn;hoặc 1 câu dài)
dưới đây là cuộc thi các bn bắt đầu làm nha!!
1.phayp hybiadrt oyu
2.who ear oyu
3.I ma levnee earsy lod
4.sith si rof oyu.takhn oyu
5.atwh si ti
6.tike
7.arc
8.labl
9.oldl
10.ezlpzu
11.pjmu erpo
12.tab
13.lbciecy
14.gib
15.etltil
16.thosr
17.dourn
18.eqaurs
19.kbnoeoto
20.olin
21. socutpo
22.kiml
23.sfih
24.ekhcicn
25.dearb
26.cier
27.eakc
28.ciemcare
29.aumlbler
30.spsredi
câu nào làm rồi thì bỏ ra nha các bn ko làm lại đâu!chúc các bn may mắn^_^
thời hạn đến 4.00 giờ chiều ngày hôm nay

May 13, 2016

66 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/na.na.k6

bn trả lời sau bn _hoang_huy_à câu 2 ý


https://www.duolingo.com/profile/_hoang_thuy_

1.happy birthday you 2.who are you


https://www.duolingo.com/profile/Sonnghiavnp

17 - Round. 14 - Big. 23 - fish. 29- umbrelar. hihi thấy câu nào dễ làm trc!


https://www.duolingo.com/profile/na.na.k6

câu 29 sai rồi bn ko được trả lời lại nha để các bn khác trả lời


https://www.duolingo.com/profile/Sonnghiavnp

ok, sorry, tại mình ko để ý!


https://www.duolingo.com/profile/Ngochai..
 1. I am eleven years old
 2. car
 3. chicken
 4. umbrella

https://www.duolingo.com/profile/na.na.k6

phải đúng theo số thứ tự chứ bn để mik còn biết loại ra


https://www.duolingo.com/profile/Ngochai..

ok :) nhưng mình đã bấm số đúng theo thứ tự mà hệ thống lại hiện như thế :(


https://www.duolingo.com/profile/ape2609

5-what is it 7-Car 8-ball 9-doll 14-big


https://www.duolingo.com/profile/na.na.k6

câu 7 và câu 14 có rồi bn ko đọc thảo luận à


https://www.duolingo.com/profile/ape2609

22 - milk

24 – chicken 26 – rice 27 – cake

30 - spiders


https://www.duolingo.com/profile/na.na.k6

câu 24 làm rồi mà


https://www.duolingo.com/profile/na.na.k6

câu này làm rùi


https://www.duolingo.com/profile/_Jeju_
 1. Happy birthday you 2.Who are you 3.I am eleven years old 7.Car 14. Big 20.Lion 23.Fish 27.Cake

https://www.duolingo.com/profile/na.na.k6

1ling các câu còn lái làm rôuif


https://www.duolingo.com/profile/_Jeju_

mk ko biết


https://www.duolingo.com/profile/MjuMju2003
 1. kite, 7. car, 8. ball, 9. doll, 10. puzzle, 12. bat, 14. big, 15. little, 23. fish, 30. spiders

https://www.duolingo.com/profile/na.na.k6

bn ơi câu nào làm rùi thì bỏ ra


https://www.duolingo.com/profile/MjuMju2003

ủa, mik đâu bít đâu, tại nhìu ng đăng lên nên mik đọc ko hết mà, hix hix


https://www.duolingo.com/profile/_alien_03

26.rice, 27.cake, 28.ice cream

25.beard 23.fish 22.milk

16.short 14.big 11.jump rope

8.ball 6.kite 9.doll

7.car 10.puzzle 12.bat

15.little 17.round 18.square


https://www.duolingo.com/profile/na.na.k6

bn ko đọc thảo luận mik đăng à


https://www.duolingo.com/profile/_alien_03

Mình không có đọc bình luận của mấy bạn đó. Mình chỉ ghi những câu mình làm đc thôi. Không cần giải thưởng lắm!


https://www.duolingo.com/profile/huynhthibong

Hết lun nhá :) Mình không ngồi so câu nào làm rồi câu nào chưa nên tự làm hết luôn.

1/ Happy birthday you 2/ Who are you 3/ I am eleven years old 4/ This is for you. Thank you 5/ What is it 6/ Kite 7/ Car 8/ Ball 9/ Doll 10/ Puzzle 11/ Jump rope 12/ Bat 13/ Bicycle 14/ Big 15/ Little 16/ Short 17/ Round 18/ Square 19/ Notebook 20/ Lion 21/ Coconut (Hình như đề sai) 22/ Milk 23/ Fish 24/ Check in 25/ Bread 26/ Rice 27/ Cake 28/ Ice cream 29/ Umbrella 30/ Spiders


https://www.duolingo.com/profile/na.na.k6

câu nào đề sai bn


https://www.duolingo.com/profile/na.na.k6

mik sửa rồi bn làm lại đi


https://www.duolingo.com/profile/huynhthibong

Câu 21 đề sai đúng ko bạn, bạn sửa đề thì câu 21 đáp án là octopus (con bạch tuộc) đúng ko? còn mấy đáp án còn lại vẫn như cũ, mình đã làm phía trên.


https://www.duolingo.com/profile/huynhthibong

hơ, mình làm nhiều câu chớ đâu phải 1 câu đâu


https://www.duolingo.com/profile/na.na.k6

vậy thì bn muốn mấy


https://www.duolingo.com/profile/na.na.k6

câu 24 bn sai rùi


https://www.duolingo.com/profile/_Detective_

1.Happy birthday you

2.Who are you

3.I am eleven years old

4.This is for you. Thank you

5.What is it?

6.kite

7.car

8.ball

9.doll

10.puzzle

11.jump rope

12.bat

13.bicycle

 1. big

15.little

17.round

18.square

19.notebook

20.lion

 1. octopus

22.milk

23.fish

24.check in

25.bread

 1. rice

27.cake

28.ice cream

29.umbrella

30.spiders


https://www.duolingo.com/profile/huynhthibong

Mình làm hết trên rồi kìa bạn, bạn chép lại à


https://www.duolingo.com/profile/_Detective_

Bạn nói gì vây? Mình làm chậm hơn rồi nộp chậm hơn thôi chứ đâu biết bạn làm trên đó..


https://www.duolingo.com/profile/na.na.k6

sao lắm 1 thế bn


https://www.duolingo.com/profile/_Detective_

mình ko biết, nhấn hai lần rùi viết số vô


https://www.duolingo.com/profile/dauvantue

3.i am eleven years old

6.kite

7.car

11.jump rope

12.bat

13.bicycle

14.big

15.little

16.short

17.round

18.square

20.lion

21.octopus

23.fish

25.bread

26.rice


https://www.duolingo.com/profile/minhyingminhanh
 1. Happy birthday you 2.who are you 3.i am eleven years old

https://www.duolingo.com/profile/na.na.k6

hết hạn và câu này lắm rùi


https://www.duolingo.com/profile/prettysummer
 1. Happy birthday you
 2. Who are you ?
 3. I am eleven years old
 4. This is for you. Thank you
 5. What is it ?
 6. Like
 7. Car
 8. Ball
 9. Doll
 10. Puzzle
 11. Jump rope
 12. Bat
 13. Bicycle
 14. Big
 15. Little
 16. Short
 17. Round
 18. Square
 19. Notebook
 20. Lion
 21. Đề bài sai rùi
 22. Milk
 23. Fish
 24. Chicken
 25. Bread
 26. Rice
 27. Cake
 28. Ice cream
 29. Umbrella
 30. Spider

https://www.duolingo.com/profile/na.na.k6

hết hạn rồi bn ơi


https://www.duolingo.com/profile/na.na.k6

câu 21 đề bài đâu có sai bn bị làm sao vậy??????????


https://www.duolingo.com/profile/SeanAdkins4

2 who are you 4 I am eleven years old


https://www.duolingo.com/profile/na.na.k6

hết hạn từ lâu lắm rồi bn


https://www.duolingo.com/profile/SeanAdkins4

Hêt hãn tùry lâu nãm rôi bd


https://www.duolingo.com/profile/na.na.k6

sao bn cứ lập theo mik vậy

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.