Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy nói có."

Dịch:He says yes.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieule81502

Anh ấy nói : He speaks _ Anh ấy nói có : He says yes . Có thể viết : He speaks yes . Được không ?

10 tháng trước