Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi đã phát triển một chiếc xe."

Dịch:We have developed a car.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tunguyen.peace

"We have developed a vehicle" còn đúng hơn. "Một chiếc xe" ai biết là xe gì?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuandeptraixxx

Không dùng "have" vẫn đúng.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/saiyagot

khong dung have van dung ma

11 tháng trước