https://www.duolingo.com/ChauLe3

How are you feeling today?

ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 257

Fun Question :D

How are you feeling today?

Imgur

2 năm trước

39 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Venus-Lucky-Girl

Today, I am very sad!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 257

Why? What thing made you sad?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_hoang_thuy_

Today,I am feel relaxed ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 257

Chắc thi xong rồi hả?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_hoang_thuy_

Yes

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau
loizzzzlau
 • 25
 • 11
 • 2
 • 229

everyday, I have a pleasure ( hát: mỗi ngày, tôi chọn một niềm vui^^)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 257

Thích bài đó hả?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau
loizzzzlau
 • 25
 • 11
 • 2
 • 229

yes !!!!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhhuong137
Thanhhuong137
 • 21
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Today, I am very nervous and sad

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 257

WHY?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhhuong137
Thanhhuong137
 • 21
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Chỉ là lo cho kì thi sắp tới, đau đầu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 257

uk giống tui :'(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhhuong137
Thanhhuong137
 • 21
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Bài thì cả đống mà thời gian thì ko có

2 năm trước

https://www.duolingo.com/prettysummer

Hiểu mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BCSol
BCSol
 • 16
 • 9
 • 3
 • 2

em bị tất cả

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 257

vừa vui vừa buồn vừa lo lắng?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Jnuhe

Ngớ Ngẩn wá!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/prettysummer

Trời! Sao mà xui thế

2 năm trước

https://www.duolingo.com/._Jayden_.

cả CRAZY nữa hả? :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

thì..............bị tất cả là crazy rùi =))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Anamikas
Anamikas
 • 16
 • 8
 • 8
 • 3
 • 2
 • 2

I am very sad....Mất 0.4 điểm TA ròi...Tự nhiên ở trên viết đá bóng ở dưới viết badminton...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 257

Chia bùn, lần sau cẩn thận hơn nha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/._Jayden_.

today, i fell surprised.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 257

Cái gì làm bạn như vậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/._Jayden_.

because you ask me That question. That:"How are you feeling today?"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/prettysummer

Today, I feel very very very well

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 257

Great!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ahihy

I'm totally exhausted :/. Thanks, teachers for having tortured me at school. And I still have 5 years ahead to get a graduation :'(.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 257

Bồi dưỡng sức khỏe đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ran_pretty

i am happy and relaxed

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

i am happy and crazy^^

............and nervous too =))

đag lo ôn thi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MjuMju2003

crazy and sad

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Supreme_Universe

i am very nervous

2 năm trước

https://www.duolingo.com/K-A-I-H

I AM CRAZY !!!!!!!!!!!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/19101970
19101970
 • 25
 • 8
 • 5
 • 5
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

i feel sad and happy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Detective_
_Detective_
 • 19
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 6

Stupid

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuyha6c

today, i very happy and sad

2 năm trước

https://www.duolingo.com/CristimiLuna

Một nghịch lý

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuyha6c

umk trái ngược nhau

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.