https://www.duolingo.com/The_Supreme_King

Viết đủ 14 từ tiếng anh

GHT : Hãy thêm "1 chữ" vào từ tiếng anh "arm" sao cho thêm xong nó có nghĩa tiếng anh -VD: arm -> warm
-Yêu cầu :hãy viết đủ 14 từ như theo yêu cầu như trên rồi sẽ được thưởng theo cơ cấu làm bài ( thưởng lingot )
HD: thôi cao quá thì mình giảm còn 14 từ hen

2 năm trước

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Detective_
_Detective_
 • 19
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 6

Farm harm Arms army arme barm tarm Narm arom armu arma armi armd armb

2 năm trước

https://www.duolingo.com/The_Supreme_King

có nghĩa cơ mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Detective_
_Detective_
 • 19
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 6

Vào google, chỗ phát hiện ngôn ngữ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/The_Supreme_King

nghĩa tiếng anh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/K-A-I-H

1,Farm
2,Harm
3,Warm
4,Arms
5,Army
6, barm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/The_Supreme_King

mới 6 , cố gắng hơn hen

2 năm trước

https://www.duolingo.com/K-A-I-H

ream có được không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/The_Supreme_King

trong đó phải có arm mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phamducduy2005

1,Farm 2,Harm 3,Warm 4,Arms 5,Army 6,Barm 7,Arme 8,Army 9,Narm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 232

Cái avatar :v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Detective_
_Detective_
 • 19
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 6

Có chuyện gì ạ??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 232

Em có thấy nó quen quen ko

2 năm trước

https://www.duolingo.com/K-A-I-H

7, arme

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhitruc
nhitruc
 • 20
 • 12
 • 6

farm:nông trại, arms:những cánh tay, arum: cây chân bê, warm: ấm áp, army:quân đội, harm:thiệt hại, barm: men rượu, arme: máy trộn...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/K-A-I-H

1,Farm
2,Harm
3,Warm
4,Arms
5,Army
6, barm
7, ream
8, arme
9, amir
10, rams
11, mars
12, sram
13, gram

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anh0987654321

arm , harm , farm, farmer, army, , warm, harmer, , gram, sram, arme,

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.