https://www.duolingo.com/profile/The_Supreme_King

Viết đủ 14 từ tiếng anh

GHT : Hãy thêm "1 chữ" vào từ tiếng anh "arm" sao cho thêm xong nó có nghĩa tiếng anh -VD: arm -> warm
-Yêu cầu :hãy viết đủ 14 từ như theo yêu cầu như trên rồi sẽ được thưởng theo cơ cấu làm bài ( thưởng lingot )
HD: thôi cao quá thì mình giảm còn 14 từ hen

May 14, 2016

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/_Detective_

Farm harm Arms army arme barm tarm Narm arom armu arma armi armd armb

May 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/The_Supreme_King

có nghĩa cơ mà

May 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Detective_

Vào google, chỗ phát hiện ngôn ngữ

May 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/The_Supreme_King

nghĩa tiếng anh

May 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/K-A-I-H

1,Farm
2,Harm
3,Warm
4,Arms
5,Army
6, barm

May 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/The_Supreme_King

mới 6 , cố gắng hơn hen

May 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/K-A-I-H

ream có được không

May 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/The_Supreme_King

trong đó phải có arm mà

May 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/phamducduy2005

1,Farm 2,Harm 3,Warm 4,Arms 5,Army 6,Barm 7,Arme 8,Army 9,Narm

May 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Cái avatar :v

May 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Detective_

Có chuyện gì ạ??

May 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Em có thấy nó quen quen ko

May 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/K-A-I-H

7, arme

May 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/nhitruc

farm:nông trại, arms:những cánh tay, arum: cây chân bê, warm: ấm áp, army:quân đội, harm:thiệt hại, barm: men rượu, arme: máy trộn...

May 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/K-A-I-H

1,Farm
2,Harm
3,Warm
4,Arms
5,Army
6, barm
7, ream
8, arme
9, amir
10, rams
11, mars
12, sram
13, gram

May 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/anh0987654321

arm , harm , farm, farmer, army, , warm, harmer, , gram, sram, arme,

May 17, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.