Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thích nhiếp ảnh đen và trắng."

Dịch:I like black and white photography.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Sao không dùng the black and white photography hả bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I like black and white photography, I like black and white photography, I like black and white photography, I like black and white photography

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhthong741497

Ma

2 tuần trước