"Εμείς το έχουμε κάνει αυτό!"

Μετάφραση:We have done it!

May 14, 2016

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/np8gWHZu

Could it mean: I have made it!

May 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/D_..
Mod

    Only in the right context it could mean "We have made it!", for example if it's an expression like "make a mistake" = "κάνω ένα λάθος". Without context matching is as follows: do = κάνω, make = φτιάχνω.

    May 14, 2016
    Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.