"Which currency do they have?"

Dịch:Họ có loại tiền tệ nào?

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duxnghia

Họ có tiền tệ loại nào, sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1015

me too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynvnlin12

Loài tiền tệ nào họ có, sai

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.