Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Which currency do they have?"

Dịch:Họ có loại tiền tệ nào?

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duxnghia
duxnghia
  • 25
  • 21
  • 2
  • 34

Họ có tiền tệ loại nào, sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 907

me too

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynvnlin12

Loài tiền tệ nào họ có, sai

1 năm trước