https://www.duolingo.com/thaihongminhanh

Tôi không sử dụng micro trên máy tính. giờ muốn sử dụng thì làm cách nào?

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HongQucHuy2

Hãy vào "Cài đặt" và để chế độ "Microphone" ở on. Vậy là xong.

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.