1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Troubleshooting
  4. >
  5. Tôi không sử dụng micro trên …

https://www.duolingo.com/profile/thaihongminhanh

Tôi không sử dụng micro trên máy tính. giờ muốn sử dụng thì làm cách nào?

May 16, 2016

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HongQucHuy2

Hãy vào "Cài đặt" và để chế độ "Microphone" ở on. Vậy là xong.

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.