Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/thaihongminhanh

Tôi không sử dụng micro trên máy tính. giờ muốn sử dụng thì làm cách nào?

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HongQucHuy2

Hãy vào "Cài đặt" và để chế độ "Microphone" ở on. Vậy là xong.

2 năm trước