"Sheisacook."

Dịch:Cô ta là một người đầu bếp.

2 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tin44151

Cô ta và cô ấy cũng như nhau mà!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tin44151

Cô ấy là một đầu bếp không được sao!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhmainhoem75

She is a shef đúng hơn nhé :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhLu9

Vậy thì sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KimInPhuc

Từ cook đọc khó nghe quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/danghienanh

Cook là nấu ăn mà? Sao lại là đầu bếp?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/l.t.ngoc29

Ko

1 năm trước

https://www.duolingo.com/l.t.ngoc29

Không

1 năm trước

https://www.duolingo.com/maithean1994

Sao k dùng là. She is the cook. Vậy mọi người

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hunhcnghin

Ngu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/bum102233

Mk nghe a thành the. Huuuuu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DngVnHu1

Nghe a mà như the

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.