Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I feel fine."

Dịch:Tôi cảm thấy ổn.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/1072440015

Tôi cảm thấy khỏe

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocphat789

I feel fine

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhiNgaNguy

mới có ba

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TOIANCHAY

?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Sncgng

Đọc phai nờ mà nó cũng cho đúng

8 tháng trước