"They take the cameras to the hotel."

Dịch:Họ mang những chiếc máy ảnh tới khách sạn.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThaiHung3
ThaiHung3
 • 23
 • 13
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

Chụp hình ở miền nam Việt Nam và chụp ảnh ở miền bắc đều có nghĩa như nhau

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 22
 • 12
 • 3
 • 67

Đáp án đã được cập nhật thêm. Cám ơn bạn đã đóng góp ý kiến.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mnhph1

Ơ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Oleander002
Oleander002
 • 11
 • 8
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3

Họ đem (theo) những chiếc máy ảnh đến khách sạn. Vậy mới đủ và đúng chứ

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.