"Wewilllearnanewformulatoday."

Dịch:Chúng ta sẽ học một công thức mới hôm nay.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lebuiquocgiang

Oyye!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thai3T

what's the difference between "chúng tôi" vs "chúng ta"?

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.