Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We will learn a new formula today."

Dịch:Chúng ta sẽ học một công thức mới hôm nay.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lebuiquocgiang

Oyye!

2 năm trước