"OurtripisinNovember."

Dịch:Chuyến đi của chúng ta thì vào tháng mười một.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tri219630

Thêm chữ thì mà cũng sai là sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dang_Hoa_Vinh

Hanh trinh ko dc sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LNguynThuT6

chuyến đi của chúng tôi vào tháng mười một

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LNguynThuT6

our trip is in november

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Meitantei_Conan

Chuyến đi của chúng ta là vào tháng Mười Một.

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.