Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Our trip is in November."

Dịch:Chuyến đi của chúng ta thì vào tháng mười một.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tri219630

Thêm chữ thì mà cũng sai là sao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dang_Hoa_Vinh

Hanh trinh ko dc sao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LNguynThuT6

chuyến đi của chúng tôi vào tháng mười một

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/LNguynThuT6

our trip is in november

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Meitantei_Conan

Chuyến đi của chúng ta là vào tháng Mười Một.

6 tháng trước