https://www.duolingo.com/AhhBisseto

Nånting för er alla att översätta!

Det här är en artikel som var använde för det svenska 3 provet förra året... Var varnat att det är väldigt komplicerat, fast det kommer samtidigt att vara flera nya ord som du kanske inte har sett innan.

Lycka till!

http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/254/254383_3kp3aexempelutdragtexth--fte.pdf

May 19, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/jeshe350

don't know if you want me to correct you but there are some mistakes in your sentence. Det här är en artikel som användes för svenska 3 provet förra året... Observera att det är väldigt komplicerat, fast det innehåller samtidigt flera nya ord som du kanske inte har sett innan.

According to me these three changes make the paragraph a lot better.

May 19, 2016

https://www.duolingo.com/Joel__W

Well, if we're trying to be as correct as possible, I would correct the original post as Det här är en artikel som användes i Svenska 3-provet förra året. Observera att den är väldigt komplicerad, och att den kan innehålla flera ord som du kanske inte har sett innan.

May 20, 2016

https://www.duolingo.com/AhhBisseto

Thanks! I was just winging it =P

May 20, 2016

https://www.duolingo.com/chirelchirel

Tack :) Det var jätteintressant att läsa!

May 19, 2016
Learn Swedish in just 5 minutes a day. For free.