1. Forum
  2. >
  3. Onderwerp: English
  4. >
  5. "Do not buy it!"

"Do not buy it!"

Vertaling:Koop het niet!

May 19, 2016

0 opmerkingen

Learn English in just 5 minutes a day. For free.