"I read a magazine about transportation in Europe."

Dịch:Tôi đọc một tạp chí về giao thông ở châu Âu.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynQucDu2

Châu Âu và Âu châu có gì khác nhau mà bắt lỗi vậy ta?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3

Tôi đọc quyển tạp chí về giao thông ở châu Âu?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuuNguyenFi

Âu châu cũng đúng mà

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.