"I finally won his heart."

Dịch:Cuối cùng tôi đã giành được trái tim của anh ấy.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Luyentam

Lần trước tôi trả lời GIÀNH ĐƯỢC, đáp án CHIẾM ĐƯỢC. Lần này tôi trả lời CHIẾM ĐƯỢC, đáp án GIÀNH ĐƯỢC. Theo tôi điều quan trọng là đúng nghĩa là được, không nên chơi chữ ở đây.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThaiHung3
  • 23
  • 13
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2

toàn bị lỗi "dành" với "giành"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/K-A-I-H

so do i

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lanh71676

Tôi cuối cùng đã chiếm được trái tim của anh ấy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Tình yêu mà phải đi giành giựt!!!! Haizzzz

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.