"Cô ấy không ảnh hưởng đến tôi."

Dịch:She does not affect me.

2 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeViet4

She has no effect on me. Thì sao nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
Mod
  • 24
  • 14
  • 13
  • 11
  • 6

Được nha bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vugiabao3

Sai rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anh183916

She does not affect to me mới đúng chứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
Mod
  • 24
  • 14
  • 13
  • 11
  • 6

affect + somebody, không cần giới từ to nha bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TieuTieuThuThu

Hixxhix. Mình viết tắt cudng bị bảo sai nè

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HaoNguyen544544

Doesn't cũng sai sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Bui_Nhat

G

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Mnh924542

Bđeawem d

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhamChien11

She doesn't influence of me được ko nhỉ

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.