Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy không ảnh hưởng đến tôi."

Dịch:She does not affect me.

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeViet4

She has no effect on me. Thì sao nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 14

Được nha bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vugiabao3

Sai rồi

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/anh183916

She does not affect to me mới đúng chứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 14

affect + somebody, không cần giới từ to nha bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TieuTieuThuThu

Hixxhix. Mình viết tắt cudng bị bảo sai nè

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/HaoNguyen544544

Doesn't cũng sai sao?

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Bui_Nhat

G

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Mnh924542

Bđeawem d

4 tháng trước