https://www.duolingo.com/bongcoiyb

cách hỏi và trả lời nghề nghiệp

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

 1. Câu hỏi và trả lời về nghề nghiệp:

(?) What + do/does + chủ ngữ + do?: Ai làm nghề gì?

-> Chủ ngữ + is/am/are + a/an + danh từ chỉ nghề nghiệp: … là ..

E.g:

(?) What do you do?

-> I am a student.

(?) What does she do?

-> She is an actor.

 1. Ai muốn làm nghề gì?

(?) Which job + do/ does + chủ ngữ + want to be?: … muốn làm nghề gì?

-> Chủ ngữ + want (s) + to be + a/an + danh từ chỉ nghề nghiệp: …muốn làm ….

E.g:

(?) Which job do you want to be?

-> I want to be an engineer.

(?) Which job does she want tobe?

-> She wants to be an accountant.

 1. Một số câu hỏi và trả lời khác về nghề nghiệp:

(?) What do you do for a living?: Bạn kiếm sống bằng nghề gì?

(?) What sort of work do you do?: Bạn làm loại công việc gì?

(?) What line of work are you in?: Bạn làm trong ngành nào?

-> Chủ ngữ + work (s) + a/ an + danh từ chỉ nghề nghiệp : … làm nghề ….

-> Chủ ngữ + work (s) + in + ngành nghề: … làm trong ngành …..

E.g:

(?) What do you do for a living?/ What line of work are you in?

-> I work as a carpenter.

-> I works in IT. Nguồn: chamhoc.vn

2 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bongcoiyb1

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocHa2003

1 like for you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bongcoiyb

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kaito_Kid_

Dễ nhớ quá nha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chi_lolo

1like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_lovely_lovely_
_lovely_lovely_
 • 15
 • 9
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

1 like for you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhhuong137
Thanhhuong137
 • 21
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ran_pretty

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/An_cap_ban_quen

1like for you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chodogiabao

1 like

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.