Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thấy một con cua."

Dịch:I see a crab.

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hanguyenho3

Sao lai sai nhi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TranNuHoangNhi

why

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuydung832205

Kho hieu qua di mat ma

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kieuchuyen

Crab

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng264731

Luc quen luc nho

1 năm trước

https://www.duolingo.com/leoLsy

He

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LThuQunh12
11 tháng trước

https://www.duolingo.com/JazminHara749

Ai chưa có clb nhập ID này nha : QJBTRH

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/JazminHara749

Happy Day

1 tuần trước