"Một buổi chiều tháng Sáu."

Dịch:A June afternoon.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Truongngoc246521

Một buổi chiều tháng Sáu. Mà sao chữ sáu lại phải viết hoa mà không viết thường như tiếng việt vậy???????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 25
  • 20
  • 11
  • 397

Bạn nên tìm hiểu về tên các tháng. Giống như tên các tháng theo tiếng Việt cổ là Một (tháng 11), Chạp (tháng 12), Giêng (tháng 1), Hai, Ba, Bốn, Năm, Sáu, Bảy, Tám, Chín, Mười đều viết hoa. Nhưng bạn viết tên tháng theo chữ số thì viết thường như tháng mười hai.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/mmmmmmmmmm739340

Wft

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Gloria342036

"one June afternoon" được mà, wtf????????

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.