Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một buổi chiều tháng Sáu."

Dịch:A June afternoon.

1
2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Truongngoc246521

Một buổi chiều tháng Sáu. Mà sao chữ sáu lại phải viết hoa mà không viết thường như tiếng việt vậy???????

5
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 24
  • 11
  • 240

Bạn nên tìm hiểu về tên các tháng. Giống như tên các tháng theo tiếng Việt cổ là Một (tháng 11), Chạp (tháng 12), Giêng (tháng 1), Hai, Ba, Bốn, Năm, Sáu, Bảy, Tám, Chín, Mười đều viết hoa. Nhưng bạn viết tên tháng theo chữ số thì viết thường như tháng mười hai.

0
Trả lời3 tháng trước

https://www.duolingo.com/mmmmmmmmmm739340

Wft

3
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Gloria342036

"one June afternoon" được mà, wtf????????

0
Trả lời8 tháng trước