"He has black tea."

Translation:Mae te du gyda fe.

May 21, 2016

5 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/yratomarbennig

Oni fysai'n well deud, "mae ganddo de du"?


https://www.duolingo.com/profile/EllisVaughan

Mae'r ddwy ffordd yn gywir, ond mae'r un uchod yn iaith y De ac mae un chdi yn iaith y Gogledd.


https://www.duolingo.com/profile/ibisc

Cofiwch, hefyd, mai ar gywair anffurfiol yr iaith y mae'r cwrs hwn yn seiliedig, ac bydd yr engreifftiau'n adlewyrchu hynny.


https://www.duolingo.com/profile/yratomarbennig

Syniad da, de? Diolch i chdi hefyd

Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.