Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn sẽ không bao giờ hiểu nó ."

Dịch:You are never going to understand it.

2 năm trước

0 Nhận xét