Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đã thay đổi."

Dịch:He has changed.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Conan_KLOP

Ủa, mới cơ bản 1 mà đã có câu này rồi sao @@~

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GiaBaoNgoc

E có như thế k a A có như thế k

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quochuy2008

Đây là động từ thì hiện tại hoàn thành mà.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Đúng là thì hiện tại hoàn thành, có vấn đề gì sao bạn?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quochuy2008

Ủa ? Đang nhắc Conan_KLOP mà.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Bạn không trả lời dưới bình luận của Conan_KLOP nên mình tưởng bài tập này có gì đó sai sót.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trungbeo7000.0

:(

6 tháng trước