Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He likes cooking for his family."

Dịch:Anh ấy thích nấu ăn cho gia đình của anh ấy .

2 năm trước

0 Nhận xét