"He likes cooking for his family."

Dịch:Anh ấy thích nấu ăn cho gia đình của anh ấy .

2 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.