"Đểtôigiớithiệubạnvớiquảtáocủatôi."

Translation:Let me introduce you to my apple.

2 years ago

8 Comments


https://www.duolingo.com/mafi5505
mafi5505
 • 25
 • 25
 • 15
 • 12
 • 10
 • 7
 • 5
 • 3

this is an apple, this is a pen. applepen

1 year ago

https://www.duolingo.com/AnCatDubh
AnCatDubh
 • 18
 • 15
 • 14
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1465

Happy Appy reference?

2 years ago

https://www.duolingo.com/olegviet
olegviet
 • 25
 • 23
 • 11
 • 8
 • 3
 • 105

Tôi rất thích cái này !

2 years ago

https://www.duolingo.com/iblinguist

his apple computer? :)

1 year ago

https://www.duolingo.com/HelloMichaelh

Quả táo của bạn lớn lắm!

1 year ago

https://www.duolingo.com/Leli096
Leli096
 • 15
 • 9
 • 9
 • 7
 • 7
 • 6
 • 3
 • 2

Mày bị điên ạ?

11 months ago

https://www.duolingo.com/IteHite
IteHite
 • 17
 • 16
 • 4
 • 2

Đầu tiên là "Sao mày dám ghét cái máy ảnh của tao?", rồi giờ lại đến "Để tao giới thiệu mày với trái táo .." , lại còn "You are always wrong when you hate , but you are never wrong when you love." Cạn nhời, Duo bá quá '_'

10 months ago

https://www.duolingo.com/Songve

A wife is luggage here, so maybe she is also an apple...like in apple of my eye?

2 months ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.