1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Thành phố này có hai sân bay…

"Thành phố này hai sân bay lớn."

Translation:This city has two big airports.

May 22, 2016

8 Comments


https://www.duolingo.com/profile/tomleeaus

Tôi nghĩ thành phố này là Hà Nội. Có sân bay Nội Bài và sân bay Gia Lâm.


https://www.duolingo.com/profile/Sylvia_Nguyen

Hmm people are guessing which city has two large airports. This sounds like Vietnamese Jeopardy =)


https://www.duolingo.com/profile/Raphael_SyBo

thành phố này là thành phố Hồ Chí Minh, phải không?


https://www.duolingo.com/profile/TranVanHaiNam

Không. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có một sân bay thôi. Tên của nó là sân bay Tân Sơn Nhất.


https://www.duolingo.com/profile/emptystackexn

Sân bay Long Thành chưa xây xong, còn phải chờ vài năm nữa :-)


https://www.duolingo.com/profile/Peter536150

I think the speaker is in a hurry to catch an airplane at one of those airports and is therefore talking so fast.

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.