https://www.duolingo.com/NQ3

I can't believe this!!!

NQ3
 • 10

Now I reached level 25 OMG

2 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

good job

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

viết đầu bài rõ vào phải viết cái j đó có số 25 hoặc liên quan đến cấp độ = tv chứ mới đầu mk vào đây còn tưởng là j nữa =.=

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Chinsu...-

hi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocHa2003

Congratulation

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thien_Thuan

Congratulation !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

Congrats! You have 355 streak days and level 25!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/The_Fire_Tornado

??????????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Toothlessss

Bạn giỏi quá ^^ Giữ được tận 355 ngày streak

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuckcao1

how many streak and i see you amazing linggot and you so good job

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

sai ngữ pháp nhìu quá "nói" tv đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhhuong137
Thanhhuong137
 • 21
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Congrats

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thucnv
Thucnv
 • 25
 • 25
 • 4
 • 1252

Congratulation!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

chúc mừng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VanDung12

good.....excellent .... congratulation :)

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.