https://www.duolingo.com/profile/NQ3

I can't believe this!!!

Now I reached level 25 OMG

May 23, 2016

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi

good job

May 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi

viết đầu bài rõ vào phải viết cái j đó có số 25 hoặc liên quan đến cấp độ = tv chứ mới đầu mk vào đây còn tưởng là j nữa =.=

May 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/-...Chinsu...-

hi

July 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NgocHa2003

Congratulation

May 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TPhot

Congratulation !

May 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

Congrats! You have 355 streak days and level 25!

May 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/The_Fire_Tornado

??????????

May 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Toothlessss

Bạn giỏi quá ^^ Giữ được tận 355 ngày streak

May 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/phuckcao1

how many streak and i see you amazing linggot and you so good job

May 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi

sai ngữ pháp nhìu quá "nói" tv đi

May 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Thanhhuong137

Congrats

May 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Thucnv

Congratulation!

May 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/buitruongson02

chúc mừng

May 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/VanDung12

good.....excellent .... congratulation :)

May 24, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.