Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một thế kỷ không phải là một năm."

Dịch:A century is not a year.

2 năm trước

0 Nhận xét