"Cô ấy có một tờ báo."

Dịch:She has a newspaper.

2 năm trước

24 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CngNguyn88645

Khi nào thì dùng has và khi nào dùng have vậy m.n?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/haianh1998

has dùng cho she, he, it còn have dùng cho we, they, you, I.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgnKim468717

thank nha. câu trả lời rất hữu ích ^^

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/james529475

Ừ hứ

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/james529475

Bây giờ mị mới biết hehe

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/sakura607840

Khi ở ngôi thứ 3 số ít He,she,it thì dùng has còn lại dùng have

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/TiuMnThu2

Has dùng khi chủ ngữ là he, she, it hay các đại từ someone, somebody....

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Bnh762954

He she it thì dùng has I you we they dubgf have

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoa629926

Chiu

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tun927054

She với He là dùng Has thì phải ạ

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynThTuy222990

Họ have Một người nào đó has

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Chin397

She , he , it thi dung has con l , you , we , they thi dung have

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thao472833

Woooooow

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/lsthaoanh123

sheet cũng là báo mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • 121

sheet là đơn vị đếm của giấy nha bạn

e.g: sheet of paper: tờ giấy.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenQuye671776

She got a newspaper????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • 121

"She got a newspaper." có nghĩa là "Cô ấy (đã) có (được) một tờ báo," nha bạn. "Get" dùng để diễn đạt việc sở hữu, có được đạt được sau khi bạn làm một việc nào đó.

E.g:

1) Theo câu trên của bạn, sau khi cô ấy đi mua báo, cô ấy có được tờ báo, thì lúc này bạn dùng câu "She got a newspaper."

2) Sau khi bạn đợi xe buýt, bạn đã đón được xe buýt để đến trường/công ty.

After waiting for a while, I got a bus to my company/school.

Sau khi đợi một lúc, tôi đã đón được một chiếc xe buýt đến công ty/ trường của tôi.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngNg403127

Cô ấy có 1 tờ báo . Mình have thì sai ... anh ấy có 1 tờ báo . Mình have thì đúng . Là sao . Thông não dùm các đại hiệp

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/chihuonghu

Chị ấy có một tờ báo. Có đúng không vậy? và tại sao phải dịch là cô trong tiếng Việt cô ấy, chị ấy tùy vào ngữ cảnh để dùng chứ đâu bắt buộc.

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyentuan890428

Tại sao she has a magazine lại ko được?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • 121

"She has a magazine " là "Cô ấy có một cuốn tạp chí" nhé bạn, nên không được.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tronghuu1

Tai sao he is a newspaper ko duoc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyn414354

Vì câu đó có nghĩa là " Anh ấy là một tờ báo "

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynVnThu244686

has là có còn is là ( là) ý kiến cá nhân mới học.

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.