Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy có một tờ báo."

Dịch:She has a newspaper.

-1
2 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CngNguyn88645

Khi nào thì dùng has và khi nào dùng have vậy m.n?

10
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/haianh1998

has dùng cho she, he, it còn have dùng cho we, they, you, I.

8
Trả lời11 năm trước

https://www.duolingo.com/NgnKim468717

thank nha. câu trả lời rất hữu ích ^^

0
Trả lời1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Bnh762954

He she it thì dùng has I you we they dubgf have

0
Trả lời8 tháng trước

https://www.duolingo.com/sakura607840

Khi ở ngôi thứ 3 số ít He,she,it thì dùng has còn lại dùng have

0
Trả lời5 tháng trước

https://www.duolingo.com/TiuMnThu2

Has dùng khi chủ ngữ là he, she, it hay các đại từ someone, somebody....

0
Trả lời3 tháng trước

https://www.duolingo.com/hoa629926

Chiu

0
Trả lời2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tun927054

She với He là dùng Has thì phải ạ

0
Trả lời4 tuần trước

https://www.duolingo.com/NguynThTuy222990

Họ have Một người nào đó has

0
Trả lời2 tuần trước

https://www.duolingo.com/Chin397

She , he , it thi dung has con l , you , we , they thi dung have

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/lsthaoanh123

sheet cũng là báo mà

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6

sheet là đơn vị đếm của giấy nha bạn

e.g: sheet of paper: tờ giấy.

0
Trả lời9 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenQuye671776

She got a newspaper????

0
Trả lời9 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6

"She got a newspaper." có nghĩa là "Cô ấy (đã) có (được) một tờ báo," nha bạn. "Get" dùng để diễn đạt việc sở hữu, có được đạt được sau khi bạn làm một việc nào đó.

E.g:

1) Theo câu trên của bạn, sau khi cô ấy đi mua báo, cô ấy có được tờ báo, thì lúc này bạn dùng câu "She got a newspaper."

2) Sau khi bạn đợi xe buýt, bạn đã đón được xe buýt để đến trường/công ty.

After waiting for a while, I got a bus to my company/school.

Sau khi đợi một lúc, tôi đã đón được một chiếc xe buýt đến công ty/ trường của tôi.

2
Trả lời9 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyentuan890428

Tại sao she has a magazine lại ko được?

-1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6

"She has a magazine " là "Cô ấy có một cuốn tạp chí" nhé bạn, nên không được.

-1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/tronghuu1

Tai sao he is a newspaper ko duoc

-3
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynVnThu244686

has là có còn is là ( là) ý kiến cá nhân mới học.

0
Trả lời1 tháng trước